Utbyte av fönsterbåge

Detta är ett nytt sätt att tänka fönsterarbete!

Beställ nya fönsterbågar på samma sätt som du kan beställa nya skåpsluckor till ditt kök.

Funderar du på att byta fönster skall du tänka på att du har en kostnad för själva fönstret och en, i många fall lika stor, kostnad för att ta ut det gamla och sätta in det nya fönstret

Byt ut fönsterbågen

Nu har du möjlighet att enkelt uppgradera dina fönster genom att bara byta ut själva bågen. Här kan du nu välja olika glastyper, extra isolerande, ljuddämpande, gamla glastyper eller det helt moderna. Du har också möjlighet att förändra utseendet på ditt hus genom olika spröjsindelningar.

Detta koncept passar bäst till modernare fönster (60-tal och framåt) då dessa bågar ibland kan vara av lite sämre kvalité medan karmarna fortfarande är helt fina.