Kurser i fönsterrenovering

Vi vill gärna förmedla de kunskaper om fönsterrenovering och den erfarenhet vi byggt upp genom våra 30 år som fönsterhantverkare till alla som vill lära sig mer om fönster. Våra kurser omfattar både teori och praktik inom alla förekommande moment inom fönsterarbeten.

Kurser i fönsterrenovering är för alla

 • Privatpersoner som vill arbeta med sina egna fönster.
 • Bostadsrättsföreningar där man vill skaffa sig kunskap innan man beställer fönsterarbete/ fönsterutbyte.
 • Företagare inom branschen som vill utöka sina kompetenser
 • Arkitekter, beslutande och rådgivande personer i kommunal och statlig tjänst, konsulter, bebyggelseantikvarier etc.
 • Alla som vill lära sig om fönster och dess möjligheter med rätt teknik vid renovering och riktiga material.

Yrkeskurs

21 April - 2 Maj 2025

Yrkeskurs i fönsterrenovering 10 vardagar, med ledig helg emellan.

Fönsterrenoveringens olika moment

Under två veckor arbetar vi oss igenom fönsterrenoveringens olika moment, allt ifrån kundkontakt och offertskrivande till färdigt levererat och monterat slutresultat.

Kursen är till största delen praktisk och vår målsättning är att du skall kunna utföra momenten, inte bara se oss göra det. Du kommer inte hinna träna så du kommer upp i yrkesmässig hastighet på momenten, då detta kräver många timmars träning, som allt annat man vill bli bra på?.

Vi kommer att ha uppföljande träffar där vi kan ta upp problemställningar ni råkat ut för och kan då visa och diskutera rationella och bra lösningar.

Bygga fönsterbåge och renovera

Att bli en duktig fönsterhantverkare tar sin tid då det är många arbetsmoment och många olika material man skall behärska. Att tro att man blir en fullfjädrad fönsterhantverkare efter några dagars information och träning är inte realistiskt. Som ett exempel kan nämnas att vi efter över 30 år som fönsterhantverkare och över 50 000 renoverade fönsterbågar fortfarande lär oss nya saker, metoder, material och konstruktioner etc.

Fönsterhantverk är ett väldigt spännande och givande yrke, vi önskar er välkomna in i vår värld!

Moment inom fönsterrenovering vi kommer att behandla:

 • Kundmöte / prisberäkning/ offert
 • Bedömning av skador på karmar/ åtgärder
 • Urtagning av bågar ur karm
 • Beslagsdemontering
 • Glasdemontering, hantering av glas, glasskärning
 • Färgborttagning
 • Rengöring av beslag
 • Trälagningar fönsterbåge
 • Sprickor och skador, åtgärder
 • Tillpassning av bågar till karm
 • Uppmätning och montering av beslag
 • Glasning och kittning med traditionella och moderna material
 • Målning
 • Återmontering med efterjustering
 • Tätningslister

För att arbeta som fönsterhantverkare behöver man känna till olika sätt att genomföra en fönsterrenovering på för att kunna få lönsamhet i arbetet. Inom ovanstående exempel kommer vi att beröra mellan 3-5 olika arbetssätt under varje moment. Detta för att du skall kunna välja rätt arbetsmetod till varje fönster och få lönsamhet i ditt arbete.

Det är också viktigt att känna till de traditionella material som använts till fönster genom åren men även moderna varianter. Dels för att de moderna i vissa fall kan vara bättre ägnade under speciella omständigheter men även för att vi skall veta hur vi skall handskas med dessa produkter om dom finns på fönster vi fått i uppdrag att renovera.

Under kursen kommer vi att ha teoristunder där vi kortfattat kommer att behandla olika tidsepokers typiska fönster och beslag, glas, färg, k-värde, isoleringsförmåga etc. Det är av största vikt att vi lär oss vad som är värt att ta vara på och hur vi kan förbättra för att anpassa oss efter moderna krav samtidigt som vi behåller våra gamla vackra fönster.

En Fönsterhantverkare skall kunna fönster!  

För att genomföra denna kurs på ett givande sätt räknar vi med att vi behöver 10 dagar, vi har satt tid från måndag morgon till fredag eftermiddag, ledig helg och måndag-fredag igen. Vi kommer att arbeta intensivt och räknar med långa dagar för att hinna med så mycket som möjligt och förbereda dig för framtida uppdrag.

Fönsterrenovering Kurs:

Kursen genomförs med 8 kursdeltagare, vi är under största delen av kurstiden 2 kursledare (någon gång 3 ledare något tillfälle 1).

Vi individanpassar kursen så alla skall få ut maximalt av dessa veckor, det innebär att inga speciella förkunskaper krävs. Det kommer också att finnas möjlighet att träna på egen hand på eftermiddagar och kvällar för den som önskar/ orkar?

Plats: Gölingstorp Norrgården 1, 51 454 Nittorp

Kostnaden för kursen är 50 000kr ink. moms

Anmälningsavgift: 3000 kr ink. moms

I den avgiften ingår:

 • Undervisning
 • Material
 • Lån av verktyg och maskiner
 • Enkel frukost, lunch och fika.

Enkel övernattning finns för 300 kr/ natt.

Kontakta oss för bokning av övernattning

Snickerikurs

Snickerikurs

8-11 Juli 2024

Vi kommer att använda oss av allt från rikt o planhyvlar, till stämborr och olika
bordsfräsar.

Materiallära och verktygskunskap kommer ske löpande, samt olika val av metoder för
sammanfogning av både karm och bågar.

Även profiler och stilhistoria kommer diskuteras under arbetets gång.

Beslagsmontering är en viktig del som kan förberedas när vi fräser, eller mätas ut för hand vid tillpassning av bågar i karm. I mån av tid, kommer vi även prova montera beslag praktiskt.

Kursen hålls i 4 dagar, med fyra deltagare per kurs
Vi kör långa dagar, mellan ca. 07.00-16.00
Tag med egen matlåda för lunch, vi fixar fika och frukost.
Övernattning med rum i kursgården finns tillgängligt att boka.

Vi kommer att tillverka både kopplat fönster, och enkelfönster från grunden i vårat snickeri vid kursgården i Gölingstorp

Enkel övernattning finns för 300 kr/ natt.

Pris: 10 625 kr ink. moms.

Anmälningsavgift: 1500 kr ink. moms

Boka Snickerikurs