Antikvarisk fönsterrestaurering

I kulturbyggnader och annan äldre bebyggelse är det mycket viktigt att
enbart använda traditionella material och hantverksmetoder. Vi utför antikvarisk fönsterrestaurering av högsta kvalité, alltid med fast pris, tydlig dokumentation av utförda åtgärder samt en framtida underhållsplan.

Hur går det till?
Om du är i behov av fönsterarbete kontaktar du oss via
info@scandinavianwindowcraft.com eller tel. 0763 100731. Vi kommer sedan överens om dag och tid för besiktning, gärna med en eller
fler representanter från er så vi kan prata om er målsättning med arbetet, eventuella hinder vid bruk av lokal och olika möjligheter till förbättringar av fönstrens egenskaper. Vi återkommer sedan inom en vecka med en noggrann arbetsbeskrivning och en offert med fast pris på restaureringar inkl material.